Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Home > Ondernemers > Zaken doen met de gemeente > Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

RSS

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Staphorst handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'.

Te downloaden:

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl