Inkopen en aanbestedingen

Home > Ondernemers > Zaken doen met de gemeente > Inkopen en aanbestedingen

Inkopen en aanbestedingen

RSS

De gemeente Staphorst spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkopen en aanbesteden binnen de gemeente plaatsvindt.

Meer informatie:

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl