Toeristenbelasting

Home > Ondernemers > Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

 • Wat is het?

  De gemeente heft toeristenbelasting. Het gaat om een heffing over:

  • het houden van verblijf binnen de gemeente;
  • door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven.

  Voor zover de belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt, mag diegene de belasting als zodanig verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • Wat moet ik doen?

  U moet binnen 3 maanden na aanvang bij ons melden dat u een accommodatie verhuurt. U ontvangt dan een aangiftebiljet met informatie en vervolgens een aanslag toeristenbelasting.

  Ieder jaar ontvangt u van ons opnieuw een aangiftebiljet aan het eind van het jaar. U draagt de toeristenbelasting af die u vooraf al in rekening kunt brengen bij de huurder)

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Toeristenbelasting
  2021 2022
  Per persoon per overnachting: € 0,90 € 1,00
 • Aanvullende info

  Als u een slaapplek aanbiedt in uw hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of op een camping, krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan degene die bij u overnacht. Het gaat om iedereen die niet als ingezetene in de basisregistratie personen staat ingeschreven. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld buitenlandse werknemers hieronder vallen.

  Wanneer uw huurder al in de gemeentelijke basisregistratie is ingeschreven en dus woonachtig is, hoeft u geen toeristenbelasting in rekening te brengen.

 • Formulier

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl