Bijstand voor zelfstandigen

Home > Ondernemers > Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

  • Wat is het?

    In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

    Heeft u als gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u vanuit het Bbz mogelijk in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Het bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

    U kunt soms ook een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering.

  • Aanvullende info

    U vraagt een Bbz- of IOAZ-uitkering aan bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl