Baatbelasting

Home > Ondernemers > Baatbelasting

Baatbelasting

  • Wat is het?

    U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels.

    Als u een woning of een bedrijf hebt in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

  • Aanvullende info

    In de gemeente Staphorst is de baatbelasting niet vastgesteld in de gemeentelijke verordeningen. Dit betekent dat er geen baatbelasting wordt opgelegd.

Accountmanager ondernemers:

Christiaan Zondag
(0522) 46 74 60
c.zondag@staphorst.nl

Inkopen en aanbestedingen:

Ramon Marissen
(0522) 74 71 48
inkoop@staphorst.nl