Pilot

Logo Pilot Langjarig landschapsbeheer Staphorst
 

De gemeente Staphorst is één van de zeven gebieden in Overijssel die meedoet aan de pilot langjarig beheer. Binnen de pilot ontwikkelt Staphorst een nieuwe methode om langjarige beheer van het landschap te borgen. Resultaat van de pilot is een uitvoeringsplan waarin staat hoe Staphorst voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap zorgt.

Wethouder Lucas Mulder licht toe: "In de ‘Staphorster methode’ is het uitgangspunt dat we mens en landschap meer met elkaar verbinden. Daarom betrekken we bewoners en gebruikers van het gebied nauw bij de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Het belang dat mensen en organisaties zelf ervaren bij landschap en landschapselementen, zoals elzensingels, willen wij vertalen naar een bereidheid om een bijdrage te leveren aan het behoud en onderhoud ervan."

De komende maanden gaan we een plan maken om aan de provincie Overijssel te laten zien hoe wij - met elkaar - voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. In het plan komen initiatieven en projecten die wij samen met u bedenken en vormgeven. Als tegenprestatie wil de provincie Overijssel meebetalen aan deze initiatieven en projecten.

Ideeën gezocht
 

De gemeente Staphorst werkt aan deze pilot met Stichting Historie Herstel 2017, Duurzaam Actief, Landschap Overijssel en de Agrarische Natuurvereniging in het samenwerkingsverband Langjarig Landschapsbeheer.

Contact

Projectleiders:

  • Jan ten Hove
    (06 - 13 10 31 11)
  • Roelof-Jan Naaktgeboren
    (06 - 13 97 81 72)

Postbus 2
7950 AA Staphorst

onslandschap@staphorst.nl