Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Wat is het waterloket?

Home > Inwoners > Waterloket > Wat is het waterloket?

Wat is het waterloket?

Het waterloket is een informatiepunt waar u terecht kunt met al uw vragen over 'WATER'!
Rondom water speelt heel veel. Zo kennen we allemaal de begrippen drinkwater, grondwater, hemelwater, oppervlaktewater, afvalwater, etc. Wat van belang is zijn de kwaliteit van het water, de waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast / watertekort. Hieronder kunt u hier iets over lezen.

Wat is de kwaliteit van ons water?

Ons drinkwater wordt vaak uit het diepe grondwater gehaald. De kwaliteit van al dat water is belangrijk voor ons en voor de vele planten en dieren die erin leven. En van een goed evenwichtig watermilieu mogen wij weer genieten als wandelaar of visser.

Houden we onze voeten droog?

Klimaatverandering betekent meer extreme situaties van zowel natte als droge perioden. Meer wateroverlast door grotere en langdurige buien dus, maar ook meer schade door langdurige droogte. In extreme natte situaties kan de riolering al dat water niet meer verwerken. Ook watergangen in landelijk gebied of zelfs de grote rivieren raken overvol. Samen kunnen we grote problemen in de toekomst voorkomen, door nu al rekening te houden met deze extremen.

Hoe beheersen we het grondwaterpeil?

De grondwaterstanden zullen door verandering in klimaat en door verandering in waterbeleid in de toekomst iets gaan stijgen. We proberen meer water vast te houden, ook in de bodem. Bij extreem droge perioden hebben we zo meer grondwatervoorraad. Uiteraard moet overlast en schade door grondwater, afvalwater of hemelwater worden voorkomen. Daar ligt de wateropgave in bebouwd gebied. Samen met het waterschap zoekt de gemeente naar oplossingen in het stedelijk waterbeheer.

Dus als u bijvoorbeeld wilt weten hoe ons rioolwater wordt afgevoerd, wat infiltratie is, hoe u aansluiting op het riool krijgt en wat water kost, willen wij u graag helpen aan de antwoorden. Via het waterloket wil de gemeente u informeren over de diverse onderwerpen.

Heeft u een vraag over water, mail of bel ons

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0522) 46 74 67 of via e-mail: waterloket@staphorst.nl.