Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen. Geen antwoord is onjuist. En de test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloeding

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloeding

Verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloeding

Tekening van een meisje met in een woordwolk tekst "Fijn dat u niet te hard rijdt en ons de ruimte geeft" met afbeeldingen van een auto, vrachtwagen en tractor

De gemeente heeft een eigen verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloedingsprojecten. Het hoofddoel is om door educatie en voorlichting het gedrag van de weggebruikers positief te beïnvloeden met als resultaat minder slachtoffers in het verkeer.

Het verkeersveiligheidsplan bevat projecten van VVN afdeling Staphorst, scholen (bassischolen en het voortgezet onderwijs) en de gemeente voor alle leeftijdscategorieën. Een voorbeeld is het jaarlijkse verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 van de basisscholen.

Jaarlijks vragen wij aan VVN en de scholen om gewenste verkeersprojecten door te geven. De gemeente stelt op basis hiervan het gemeentelijk verkeersplan op. Dit plan wordt ingediend bij de provincie voor subsidie. De provincie beoordeelt het plan waarbij advies wordt gevraagd aan het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland. Op de website van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland kunt u informatie vinden over verkeersveiligheidsprojecten.

De gemeente committeert zich aan de intentieverklaring waarbij een inspanningsverplichting wordt gevraagd om per inwoner (minimaal) € 2,- te besteden aan verkeersveiligheidsprojecten (niet infra).