Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen. Geen antwoord is onjuist. En de test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Team Verkeersadvisering (TVa)

Home > Inwoners > Verkeersveiligheid > Team Verkeersadvisering (TVa)

Team Verkeersadvisering (TVa)

Vragen over verkeersveiligheid worden behandeld in het Team Verkeersadvisering (TVa) van de gemeente.

De TVa bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van de politie;
  • een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Staphorst;
  • gemeentelijke verkeersambtenaren;
  • beleidsmedewerker en toezichthouder APV;
  • beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening;
  • twee beleidsmedewerkers verkeer en vervoer;
  • secretaresse.

De commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Indien nodig rapporteert TVa aan het college.