Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Home > Inwoners > Veiligheid, hulpdiensten > Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Gemeente Staphorst neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domein overstijgende probleemsituaties.

De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.