Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Home > Inwoners > Veiligheid, hulpdiensten > Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Gemeentelijk veiligheidsbeleid

De gemeente Staphorst hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar burgers. Veiligheid is een zorg van iedereen, maar in het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regierol.

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid vindt zijn weerslag in het Integraal Veiligheidsplan. Deze is door de gemeenteraad van Staphorst vastgesteld. De doelstelling van het beleid is een gemeenschap waar mensen zowel veilig zijn als zich veilig voelen, en waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen om die veiligheid in de gemeenschap te vergroten.