Belangrijke telefoonnummers

Home > Inwoners > Veiligheid, hulpdiensten > Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers

  • Alarmnummer brandweer, politie, ongevallen spoed: 112
  • Brandweer geen spoed: 0900-0904
  • Politie geen spoed: 0900 - 8844
  • Zelfmoord preventielijn: 0900 - 0113
  • Agrarische vertrouwenslijn: 085 – 1303430
  • Dieren in acute nood en/of gewonde dieren: 144


ICE

ICE is een internationaal erkende afkorting van 'In case of emergency'. In geval van nood weten hulpverleners dan welke persoon zij moeten bellen uit de grote lijst van telefoonnummers in uw mobiele telefoon. Zijn dit meerdere personen? U kunt dit oplossen door achter de afkorting ICE de toevoeging 1, 2 of 3 te plaatsen.

Zie ook: