Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen. Geen antwoord is onjuist. En de test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Telefonisch keuzemenu

Home > Inwoners > Telefonisch keuzemenu

Telefonisch keuzemenu

U hoeft het keuzemenu niet helemaal af te luisteren maar kunt meteen een keuze maken.

Onderwerp Nummer Vervolgnummer
bouw, verbouw of meldingen openbare ruimte
(lantaarnpalen, stoeptegels, zwerfafval,
onderhoud groen/wegen)
kies 1 -
jeugd, werk, inkomen of wmo, zoals
huishoudelijke hulp, begeleiding of vervoer
kies 2 Voor jeugd > kies 1
Voor Wmo > kies 2
Voor werk en inkomen > kies 3
Voor overige vragen > kies 4
paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, uittreksels,
verhuizing of geboorte
kies 3 -
belastingen en WOZ kies 4 -
overige vragen kies 5 -