Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Aanleg stroomkabel Windpark Bovenwind naar Meppel

Home > Inwoners > Projecten wonen en openbare ruimte > Projecten > Aanleg stroomkabel Windpark Bovenwind naar Meppel

Aanleg stroomkabel Windpark Bovenwind naar Meppel

RSS
Tracé aanleg distributiekabels Windpark Bovenwind

Tussen 10 januari en 29 juli 2022 werkt aannemer Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Energietransitie

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Er worden distributiekabels gelegd vanaf het elektriciteitsstation in Meppel, die gekoppeld zullen worden aan het Windpark Bovenwind te Staphorst. Daarnaast worden over een deel van het tracé bestaande kabels verzwaard. Dit houdt in: oude kabels omwisselen met nieuwe kabels. Dit doet Enexis om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Waar wordt gewerkt?

Zie tracé op het kaartje hiernaast. De werkzaamheden starten in Staphorst en gaan in fasen richting Meppel.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 16.30 uur. Door deze werkzaamheden kan er (geluids-)overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard probeert de aannemer dit tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid van u en werklieden te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Meer informatie

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Van Gelder u zo volledig mogelijk te informeren. Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd. Actuele informatie hierover is lezen op de website www.enexis.nl/actueel.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Enexis op het speciale telefoonnummer: 088 - 857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.