Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  Alle gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd betalen rioolheffing. Een gemeentelijke riolering is een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater en/of grondwater, in eigendom, beheer of in onderhoud bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U betaalt een vast bedrag per jaar. We gaan ervan uit dat u het hele jaar in de gemeente woont.

  Verhuizing

  Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Laat u zich dan inschrijven in uw nieuwe gemeente. U krijgt automatisch een vermindering toegestuurd. 

  Verhuist u binnen de gemeente? En gaat u niet bij iemand inwonen? Dan betaalt u de hele aanslag. Gaat u wel bij iemand inwonen? Dan krijgt u automatisch een vermindering toegestuurd.

  Bedrijven

  Bij bedrijven hangt de hoogte van de aanslag af van het aantal kubieke meter (m3) water dat vorig jaar is verbruikt bij Vitens (zogenaamd grootverbruik).

  Verordening

  Meer informatie staat in de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing.

 • Wat kost het?

  Tarieven rioolheffing
  2021 2022
  Woningen € 208,00 € 208,00
  Niet (in hoofdzaak) woningen:
  0 t/m 500 m3 € 208,00 € 208,00
  501 t/m 750 m3 € 265,00 € 265,00
  751 t/m 1.000 m3 € 330,00 € 330,00
  per elke 100 m3, of een gedeelte boven 1.000 m3 € 17,00 € 17,00
  Percelen die alleen hemelwater of grondwater aanbieden 0,142% van WOZ-waarde met een maximum van € 208,00
 • Aanvullende info

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater

Wysiwyg