Opkopersregister

Home > Inwoners > Opkopersregister

Opkopersregister

 • Wat is het?

  Het bestrijden van diefstal en woninginbraak is een belangrijke zaak voor politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. Bij die aanpak hoort ook het gebruik van het opkopersregister.

  Wat is een opkopersregister?

  Gestolen goederen vinden soms een nieuwe eigenaar via handelaren. Denk bijvoorbeeld aan: kunstvoorwerpen, fietsen, sieraden, smartphones, tablets en foto- of videoapparatuur. Handelaren en inkopers zijn volgens de wet verplicht een register bij te houden van de goederen die zij inkopen. Zo kan heling van goederen worden voorkomen.

  Wat is heling?

  Een belwinkel die een gestolen mobieltje opkoopt. Een handelaar op Marktplaats die spullen doorverkoopt die ‘van de vrachtwagen zijn gevallen’. Voorbeelden van heling: spullen kopen of verkopen waarvan u weet of kunt vermoeden dat ze gestolen zijn. Heling is een misdrijf en dus strafbaar, er staan gevangenisstraffen op.

  Hoe werkt het opkopersregister?

  Het opkopersregister wordt door de handelaar ingevuld op het moment van inkoop. Vanaf dat moment geldt er een bewaartermijn van 5 dagen voordat het bewuste artikel weer mag worden verhandeld. Binnen die termijn heeft de politie de mogelijkheid om informatie over gestolen goederen te vergelijken met de geregistreerde waar. Mocht de handelaar zich niet aan de verplichtingen en verboden houden, dan maakt hij zich strafbaar aan één of meerdere overtredingen of misdrijven. Dit staat beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (afdeling 12, artikelen 2:67 en 2:68).

  Controle en handhaving

  De controle op goud en zilver gebeurt via gezamenlijke acties met politie en Agentschap Telecom. Agentschap Telecom is de officiële toezichthouder voor onder meer de keurmerken edelmetaal en de registratie- en identificatieplicht in de metaalhandel. Verispect mag ook de inhoud van een kluis controleren.

  Moet ik mij aanmelden als handelaar?

  Iedere ondernemer die goederen inruilt, inkoopt of inneemt van particulieren of onderling verhandelt, is verplicht zich bij de gemeente als handelaar te melden. Met het aanmeldformulier opkopersregister kunt u zich aanmelden. Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar: dor.ijsselland-noord@politie.nl.

  Daarnaast zijn handelaren volgens de wet verplicht een opkopersregister bij te houden. Alleen nieuwe goederen die via een producent of groothandel worden gekocht, vallen buiten de registratieplicht.

  Account Digitaal Opkopers Register aanvragen

  Handelaren kunnen het register digitaal bijhouden. Een (gratis) digitaal account kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: dor.ijsselland-noord@politie.nl of via telefoonnummer: 0900 - 8844.

 • Formulier

Wysiwyg