Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Ontgronding

Home > Inwoners > Ontgronding

Ontgronding

 • Wat is het?

  Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning;
  • waterberging;
  • natuurontwikkeling.

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

  Geen vergunning nodig

  Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

  • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
  • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
  • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
  • bouwen van bouwwerken
  • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
  • boren in de grond
  • opruimen van buizen, palen en kabels
  • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken
 • Wat moet ik doen?

  • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
  • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
  • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat heb ik nodig?

  U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
  • soort materiaal dat u gaat afgraven;
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.
 • Hoe lang duurt het?

  De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

 • Aanvullende info

  • Voor ontgrondingen in de Noordzee en in de ‘natte gedeelten’ van de rivierbedding moet een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd.
  • Voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Schadevergoeding

  Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

Wysiwyg