Milieuklachten en -meldingen

Home > Inwoners > Milieuklachten en -meldingen

Milieuklachten en -meldingen

 • Wat is het?

  Ruikt u een vreemde geur of ervaart u veel lawaai? Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het van belang dat u milieuoverlast direct meldt. Neem dan contact op met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland via (038) 425 24 23 of ga naar www.odijsselland.nl.

  Welke overlast meldt u bij MeldPunt Milieu?

  • Milieuoverlast die bedrijven veroorzaken
  • Als u een gevaarlijke situatie bij een bedrijf vermoedt
  • Geuroverlast van een bedrijf
  • Geluidsoverlast van bedrijven zoals installaties, zaagmachines, slijptollen e.d.
  • Overlast van muziek afkomstig uit een horecagelegenheid
  • Rookoverlast van bedrijven
  • Afval op het perceel van een bedrijf
  • Overlast van afvalwater afkomstig bij een bedrijf

  Alle overige zaken meldt u bij de gemeente via een melding openbare ruimte.

  Hoe melden?

  Om uw melding zo goed mogelijk in behandeling te nemen is het van belang dat u ons voldoende informeert over wanneer u de overlast ervaart. Zit hier een bepaald patroon in? Welke locatie/adres komt de overlast vandaan?

 • Aanvullende info

  Voor acute situaties, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of wanneer u iemand afval ziet dumpen, bel dan onmiddellijk 112.

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst