Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  • Wat is het?

    Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten.

    In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Op de website van de Rijksoverheid is hierover meer informatie te vinden.

  • Aanvullende info

    Elf gemeenten in deze regio werken samen om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Samen met jou wordt gekeken naar hoe jij je schoolopleiding kunt afmaken. Hoe? Zie de website lerenwerktwel.nl!

Wysiwyg