Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Hoe werkt het?

  De regeling geldt voor het primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast kan er een aanvraag worden ingediend voor een leerling die het regulier voortgezet onderwijs bezoekt en die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

  In de 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst' staat wanneer u een vergoeding kunt krijgen. Dit kan ook een (gedeeltelijke) kostenvergoeding zijn. In plaats van een vergoeding in geld, kunnen kinderen in sommige situaties ook gebruik maken van aangepast vervoer zoals taxivervoer.

  Of u recht heeft op een vergoeding hangt van een aantal zaken af. Zo wordt gekeken naar de afstand tussen huis en de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school', de leeftijd of handicap van uw kind. Soms vraagt de gemeente een advies van deskundige, bijv. een arts.

  Eén van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen, wanneer de afstand van huis naar de basisschool 6 kilometer of meer bedraagt. Voor de vergoeding naar andere soorten onderwijs geldt geen afstandscriterium. Wel wordt de vergoeding afgestemd op de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
 • Wat kost het?

  Soms wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Voor het schooljaar 2020/2021 geldt de volgende regel:

  • Als uw kind meer dan 6 kilometer (kortste afstand) moet reizen naar de voor hem of haar dichtstbijzijnde school voor het regulier basisonderwijs en uw belastbaar inkomen ligt boven € 26.550 per jaar (peiljaar 2018), dan vragen wij van u een drempelbedrag van € 571,-
  • Gaat uw kind naar het speciaal basisonderwijs, dan is het drempelbedrag vastgesteld op € 412,-

  Het drempelbedrag geldt eenmalig per jaar per gezin en wordt jaarlijks aangepast.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Document(en)

 • Formulier

Wysiwyg