Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

Home > Inwoners > Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

Informatie opvragen bij de gemeente (Woo)

 • Wat is het?

  Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Hoe werkt het?

  De Wet open overheid heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

  Om welke informatie gaat het? 

  Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

  1. wet- en regelgeving
  2. organisatiegegevens
  3. raadsstukken
  4. bestuursstukken
  5. stukken van adviescolleges
  6. convenanten
  7. jaarplannen en -verslagen
  8. Wob / Woo-verzoeken
  9. onderzoeken
  10. beschikkingen
  11. klachten

  De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals:

  Deze zijn terug te vinden op de website. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

 • Wat moet ik doen?

  Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden?
  Dan is het mogelijk om contact op te nemen met (de informatiecontactfunctionaris van) de gemeente.

Wysiwyg