Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Home > Inwoners > Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  • Wat is het?

    Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeeente. De vergunning ontvangt u bij de uitgifte van het graf. Met deze vergunning kunt u zich wenden tot een steenhouwerij.

    Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

  • Wat kost het?

  • Verwijzingen

  • Contact

Wysiwyg