Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Gemoedsbezwaarden

Home > Inwoners > Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden

 • Wat is het?

  Nederland kent een groep mensen die vanwege een levensovertuiging bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren. De groep, die aan geen enkele vrijwillige verzekering deelneemt, kan ook ontheffing krijgen van de wettelijk verplichte verzekeringen. Daarvoor moet iemand officieel erkend worden als gemoedsbezwaarde.

 • Hoe werkt het?

  De erkenning geldt voor de Wet Langdurige Zorg (AWBZ), de zorgverzekeringswet, Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW), Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

 • Wat moet ik doen?

  Een erkenning als gemoedsbezwaarde vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Aanvullende info

  De keuze om geen gebruik te maken van verzekeringen of andere voorliggende voorzieningen moeten wij respecteren. De gemeente kan niet meer doen dan de gemoedsbezwaarde wijzen op de mogelijkheden. De gemoedsbezwaarde kan geen aanspraak maken op een gemeentelijke financiële vergoeding.

Wysiwyg