Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen. Geen antwoord is onjuist. En de test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Inwoners > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn vier soorten kaarten: bestuurderskaart, passagierskaart, zowel bestuurders- als passagierskaart en een instellingenkaart.

 • Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Wat moet ik doen?

  Voorwaarden aanvraag gehandicaptenkaart

  Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u voldoen aan voorwaarden. Hieronder staan de voorwaarden voor de verschillende soorten kaarten vermeld. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden of rondom de aanvraag, kunt u contact opnemen met afdeling Samenleving, telefoonnummer (0522) 46 74 66 en kies voor optie 2 Wmo.

  Aanvraag bestuurderskaart

  Bent u bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen? Of bestuurder van een brommobiel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als u:

  • door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
  • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent.

  Wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt moet u rekening houden met dat de door u overlegde medische gegevens mogelijk aanleiding kunnen zijn om een procedure te starten op grond van de artikel 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

  Aanvraag passagierskaart

  Bent u passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een passagier als u:

  • door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;
  • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent;
  • óók voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

  Aanvraag instellingenkaart

  Een passagierskaart kan ook aangevraagd worden voor het bestuur van instellingen, voor personeel die te maken heeft met het vervoer van een bewoner die:

  • door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden is;
  • óók voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder die de bewoner vervoert;
  • door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen heeft, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval, dat door een keuringsarts wordt beoordeeld.

  Voldoet u niet aan de voorwaarden?

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden en toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking wil komen, kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik maken wanneer u:

  • door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval, dat door een keuringsarts wordt beoordeeld.
 • Wat kost het?

  Een gehandicaptenparkeerkaart is gratis.

 • Formulier

Wysiwyg