Familiegroepsplan

Home > Inwoners > Familiegroepsplan

Familiegroepsplan

 • Wat is het?

  Voor alle gezinnen geldt dat er goede en minder goede tijden zijn. Als het wat minder gaat, is het niet altijd duidelijk hoe je dit kunt veranderen. Wanneer je er als gezin alleen niet meer uitkomt, zullen de mensen om je heen vaak graag willen meedenken. De ervaring leert dat hulp vanuit het netwerk erg helpend kan zijn, vooral omdat het netwerk blijft, terwijl professionele hulpverleners weer weggaan. De eerste stap, namelijk met anderen delen dat er een probleem is, kan moeilijk zijn. Toch blijkt het in veel gevallen de moeite waard. Er komen vaak goede ideeën boven en hulp kan uit verrassende hoeken komen.

  In de jeugdwet staat dat ouders bij problemen in de opvoeding het recht hebben om een eigen plan te maken: een familiegroepsplan. Ouders kunnen samen met de mensen die het belangrijk vinden dat het goed met hen en de kinderen gaat, werken aan oplossingen. Als daarbij ook professionele hulpverlening nodig is, kan de hulpverlener vervolgens dit plan als uitgangspunt nemen.

 • Hoe werkt het?

  Een familiegroepsplan is een plan dat een gezin samen met familie, vrienden en anderen uit hun omgeving maakt om een probleem aan te pakken. In dat plan kunnen ouders aangeven hoe ze zelf de situatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Daarin staat bijvoorbeeld:

  • Wat is de belangrijkste vraag?
  • Wie willen we betrekken bij de aanpak van de vraag?
  • Wat kunnen we met behulp van mensen uit onze omgeving doen?
  • Welke professionele hulp en ondersteuning hebben we nodig?

  Het gezin is vrij om dit op hun eigen manier te doen, ook eventueel later in het proces.

  Jeugdconsulenten van Team Samenleving kunnen met ouders meedenken over de manier waarop ze tot een plan kunnen komen. Bijvoorbeeld door:

  • De netwerkbijeenkomst te organiseren of te begeleiden.
  • Meedenken met de inhoud van het familiegroepsplan, of over het komen tot een goede vraag.
  • Ouders in een gesprek helpen om het netwerk in kaart te brengen en om deze mensen te betrekken.
  • De gemeente kan eventueel ook een ruimte ter beschikking stellen.
 • Aanvullende info

Wysiwyg