Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Bovengrondse tanks, belangrijke informatie

Home > Inwoners > Bovengrondse tanks, belangrijke informatie

Bovengrondse tanks, belangrijke informatie

 • Wat is het?

  Veel (agrarische) bedrijven binnen de gemeente Staphorst hebben één of meerdere bovengrondse tanks voor de opslag van dieselolie of afgewerkte olie. Het gaat hier vaak om relatief kleine tanks met een inhoud van 1.000 of 1.200 liter. Deze tanks moeten ook voldoen aan diverse voorschriften met betrekking tot veiligheid en de milieuwetgeving. Op de juiste naleving van deze voorschriften wordt tijdens reguliere bedrijfscontroles gecontroleerd door medewerkers van de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Staphorst.

  Wetgeving

  Bovengrondse dieselolietankDe bedrijven in onze gemeente zijn te verdelen in twee categorieën:

  • Bedrijven waarvoor een milieuvergunning is afgegeven.
  • Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit.

  Voor beide categorie bedrijven gelden regels voor dieselolietanks. De basis van deze regels staat in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30, voorheen CPR 9-6), een richtlijn voor de opslag en aflevering van o.a. dieselolie. Hierin staat bijvoorbeeld aan welke eisen de tank en het leidingwerk moeten voldoen. Vaak verwijst een besluit of milieuvergunning direct naar de PGS-30.

  Regels dieselolietanks

  Bovengrondse dieselolietankVoor de opslag en het afleveren van dieselolie zijn te veel regels en voorschriften vastgesteld om deze compleet in dit artikel weer te kunnen geven.

  Essentieel is dat de tank en de afleverinstallatie moeten zijn voorzien van zowel een tankcertificaat, als een installatiecertificaat. Daarnaast moet de installatie (dieselolietank + afleverinstallatie) iedere 15 jaar worden gekeurd door een KIWA gecertificeerd bedrijf.

  Afvoeren oude tanks

  Bovengrondse dieselolietankOm te voorkomen dat in de toekomst oude en afgedankte tanks stilletjes op erven liggen weg te roesten, bestaan voor het buiten gebruik stellen van dieselolietanks ook een aantal regels. Een oude tank moet gereinigd of afgevoerd worden. Reinigen of afvoeren van een dieselolietank mag echter alleen door een gecertificeerd bedrijf gebeuren!

  Let dus goed op dat u alleen aan een KIWA gecertificeerd bedrijf opdracht geeft om uw tank te reinigen of te verwijderen. Na het reinigen van een tank ontvangt u het certificaat BRL-K 905 en voor het afvoeren het certificaat BRL-K 902.

  Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank waar geen certificaat voor is afgegeven, is ten strengste verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.

  Bodemonderzoek

  Bij het verwijderen of het installeren van een bovengrondse tank voor de opslag van diesel of afgewerkte olie is het laten uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk.

  • Bij het installeren van een bovengrondse tank, gaat het om het vastleggen van de nulsituatie. Dit betekent dat er een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de bodem bij het installeren van een tank vastgelegd.
  • Bij het verwijderen van een bovengrondse tank, gaat het om met het vastleggen van de eindsituatie. Ook in dit geval moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de bodem bij het verwijderen van een tank vastgelegd.

  Bij het verwijderen van de bovengrondse tank zal de nulsituatie worden vergeleken met de eindsituatie. Wanneer blijkt dat de bodem is verontreinigd, zal deze moeten worden gesaneerd.

  Afhankelijk van de wetgeving die op uw situatie van toepassing is, kan ook bij het verplaatsen van de bovengrondse tank naar een andere locatie een bodemonderzoek verplicht zijn.

  Hebt u vragen over het moment waarop een bodemonderzoek nodig is? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving, bereikbaar op telefoonnummer (0522) 467 467.

  Bovengrondse dieselolietankInstallatie nieuwe dieselolietanks

  Vanaf 1 juni 2011 (Besluit landbouw) of 1 januari 2015 (Activiteitenbesluit) moeten alle tanks zijn voorzien van een tankcertificaat en een installatiecertificaat. Daarnaast wordt een 15-jaarlijkse keuring vereist op grond van de KC-111. Het hebben van een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat het tankcertificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van tank omvat.

  Er zijn veel bedrijven die een dieselolietank met tankcertificaat kunnen leveren, maar slechts een beperkt aantal bedrijven zijn gecertificeerd voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. De installatie van een nieuwe dieselolietank (of herkeuring van een al bestaande tank) mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf en moet gebeuren volgens de BRL-K 903. Bij het in gebruik nemen van de tank krijgt u van het installatiebedrijf een installatiecertificaat en een tankcertificaat.

  Op basis van deze certificaten kan de gemeente beoordelen of de tank goed is geïnstalleerd en of de tank voldoet aan de kwaliteitseisen. U kunt van de tankleverancier eisen dat de tank voldoet aan de PGS 30. Wij raden u aan om dit in de leveringsvoorwaarden op te nemen.

  Kunststof of metaal?
  Dubbelwandige of enkelwandig tank?

  Zowel voor een dubbelwandige tank, als voor een enkelwandige tank wordt een tankcertificaat afgegeven. Voor een enkelwandige tank geldt dan ook dat de lekbak moet zijn voorzien van een geldig certificaat! Welke tank geschikt is voor uw bedrijf, is afhankelijk van verschillende factoren. Uw tankleverancier of gecertificeerd installatiebedrijf kan u hier advies over geven.

 • Handig om te weten

  Hoe weet ik of een bedrijf is gecertificeerd?

  KIWA houdt bij welke bedrijven in NL gecertificeerd zijn. Hebt u vragen over de erkende bedrijven? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving, bereikbaar op telefoonnummer (0522) 467 467.

  Uitleg afkortingen

  • CPR: Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen
  • PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
  • KIWA: Instituut voor certificatie, keuringen, onderzoek en advies voor water, bouw en milieu
  • BRL: Beoordelingsrichtlijnen
  • KC: Keuringscriteria

Wysiwyg