Belastingen, betalingsregeling

Home > Inwoners > Belastingen, betalingsregeling

Belastingen, betalingsregeling

  • Wat is het?

    Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso en lukt het niet om uiterlijk op de vervaldata de bedragen over te maken? Neem dan contact op met afdeling Belastingen (invordering) om een betalingsregeling te treffen. De medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer (0522) 46 74 34.

    U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraken die er met u zijn gemaakt. Bij het niet nakomen van de afgesproken betalingsregeling, komt de regeling direct te vervallen en wordt zonder verdere aankondiging het invorderingstraject voortgezet.

  • Aanvullende info

    De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Wysiwyg