Preventieve gladheidsbestrijding

Home > Inwoners > Gladheidsbestrijding > Preventieve gladheidsbestrijding

Preventieve gladheidsbestrijding

Voorheen werd pas gestrooid wanneer gladheid óf al was opgetreden óf aan het ontstaan was. Aangezien het rijden van een strooiroute 2 tot 2,5 uur duurt, bestond de kans dat zowel de strooivoertuigen als de weggebruikers op een gladde weg reden. Preventief strooien, dus nog voordat gladheid is opgetreden, moet voorkomen dat strooivoertuigen de route op een gladde weg moeten rijden.

Wegenzout

ZoutvoorraadEr wordt gestrooid met wegenzout. Zout verlaagt het vriespunt van water en wordt pas actief als het nat is. Alle voertuigen zijn voorzien van tanks waarin zich een zoutoplossing bevindt. Het zout wordt tijdens het strooien met de zoutoplossing nat gemaakt. Het zout verkrijgt hiermee een betere hechting aan het wegdek zodat gedurende een langere periode het strooimiddel effectiever is.
Om een optimale zoutverdeling te krijgen, rijden de strooivoertuigen over het algemeen met een lage, aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Het passeren van deze voertuigen is onverantwoord en brengt voor u en andere weggebruikers een zeer groot risico met zich mee!

Advies ter bescherming van hagen

Geadviseerd wordt om gevoelige hagen af te schermen tegen strooizout en zout spatwater. Met name buxus- en hulsthagen zijn hiervoor gevoelig.

De inzet van materieel

Voor het preventief bestrijden van gladheid wordt divers materieel ingezet: voortuigen voorzien van een opzetstrooier of een getrokken strooier. De strooiers zijn voorzien van tanks waarmee in combinatie met zout 'nat' strooien mogelijk is. Bij sneeuwval wordt het materieel voorzien van een sneeuwschuiver. Daarnaast kan nog een minitrekker worden ingezet voor de bestrijding bij bijzondere objecten zoals de gemeentelijke openbare ruimte bij winkelvoorzieningen.