Coördinatie en alarmering

Home > Inwoners > Gladheidsbestrijding > Coördinatie en alarmering

Coördinatie en alarmering

De gladheidbestrijding wordt geleid door de coördinator gladheidbestrijding, zowel binnen als buiten de reguliere werktijden. Deze bepaalt of er wel of niet gestrooid gaat worden. De dienstdoende coördinator gladheidbestrijding van de gemeente Staphorst heeft de volgende instrumenten tot zijn beschikking om te komen tot een weloverwogen besluit om wel of niet te gaan strooien. Deze instrumenten zijn:

  • De meest actuele internetinformatie van Meteo-Consult voor de regio Staphorst;
  • Telefonische meldingen van Meteo-Consult (2 uur van te voren) van winterse neerslag voor de regio Staphorst;
  • Indien nodig: direct telefonisch contact tussen de coördinator en meteoroloog van Meteo Consult (24 uur per dag);
  • Meldingen per sms of WhatsApp van de coördinator gladheidbestrijding provincie Overijssel;
  • Eigen waarneming gladheidcoördinator gemeente Staphorst;
  • Meldingen van de politie;
  • Meldingen van burgers.

Heeft u een opmerking of klacht over onze gladheidsbestrijding? Maak hiervan melding via het Meldpunt openbare ruimte. Als de melding of de omstandigheid daartoe aanleiding geeft, wordt contact opgenomen met de melder.