Vreugdevuur houden / verbranden van afvalstoffen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Milieu & afval > Vreugdevuur houden / verbranden van afvalstoffen

Vreugdevuur houden / verbranden van afvalstoffen

Dit formulier is voor het aanvragen van een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen in het kader van een vreugdevuur. Het aanvragen van een ontheffing is gratis.

Belangrijk om te weten

  • Een persoon of organisatie die een vreugdevuur wil houden moet op tijd (minimaal acht weken ervoor) schriftelijk een aanvraag indienen.
  • De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen, zoals het bijvoegen van een situatietekening met de locatie van de stookplaats.
  • De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften en afstandseisen voor vreugdevuren.
  • Wanneer het vreugdevuur openbaar toegankelijk is, moet hiervoor een evenementvergunning worden aangevraagd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.