Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken. Denk er dan aan dat u een mondkapje meeneemt en opdoet tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Vragenformulier onbebouwde percelen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Vragenformulier onbebouwde percelen

Vragenformulier onbebouwde percelen

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven een perceel grond dat u in eigendom heeft. Wij hebben uw informatie nodig om om te bepalen of de grond onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling valt. Is dit niet het geval dan ontvangt u hiervoor jaarlijks een WOZ-beschikking en een aanslagbiljet.

Vul het vragenformulier onbebouwde percelen in