Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Vragenformulier onbebouwde percelen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Vragenformulier onbebouwde percelen

Vragenformulier onbebouwde percelen

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven een perceel grond dat u in eigendom heeft. Wij hebben uw informatie nodig om om te bepalen of de grond onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling valt. Is dit niet het geval dan ontvangt u hiervoor jaarlijks een WOZ-beschikking en een aanslagbiljet.

Vul het vragenformulier onbebouwde percelen in