Vragenformulier onbebouwde percelen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Vragenformulier onbebouwde percelen

Vragenformulier onbebouwde percelen

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven een perceel grond dat u in eigendom heeft. Wij hebben uw informatie nodig om om te bepalen of de grond onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling valt. Is dit niet het geval dan ontvangt u hiervoor jaarlijks een WOZ-beschikking en een aanslagbiljet.

Vul het vragenformulier onbebouwde percelen in

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst