Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf of digitaal)

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf of digitaal)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf of digitaal)

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen wanneer u vanwege een laag inkomen niet in staat bent de gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente beoordeelt op basis van uw gegevens en bijgevoegde bewijsstukken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van bepaalde persoonlijke en financiële omstandigheden, waaronder uw inkomen, uw vermogen en een aantal verplichte uitgaven.

Het formulier is digitaal online in te vullen, of als pdf-bestand te downloaden. Het is ook mogelijk een verkort formulier in te vullen. U geeft dan ook direct toestemming om gegevens bij derden op te vragen. Maar let op: beantwoordt u één van de vragen op het verkort formulier met ‘ja’, dan kunt u het verkort aanvraagformulier niet gebruiken!

Neem voor informatie contact op met team Belastingen/WOZ: (0522) 46 74 34.