Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Kwijtschelding gemeentelijke belasting

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen wanneer u vanwege een laag inkomen niet in staat bent de gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente beoordeelt op basis van uw gegevens en bijgevoegde bewijsstukken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van bepaalde persoonlijke en financiële omstandigheden, waaronder uw inkomen, uw vermogen en een aantal verplichte uitgaven.

Neem voor informatie contact op met team Belastingen/WOZ: (0522) 46 74 34.