Koopgegevens woning

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Koopgegevens woning

Koopgegevens woning

U kunt een brief van de gemeente ontvangen met de vraag om inlichtingen te geven over de aankoop van uw woning. Wij hebben uw informatie nodig om een goede marktanalyse uit te voeren. Deze marktanalyse is weer een verplichting vanuit de Wet WOZ.

Vul het vragenformulier aankoop woning in

Wilt u het formulier liever op papier invullen?

Te downloaden: