Huurgegevens niet-woning

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Huurgegevens niet-woning

Huurgegevens niet-woning

Voor een goede waardebepaling van bedrijfsruimten in onze gemeente verzamelt de gemeente huurtransacties van niet-woningen, zoals winkels en kantoren. Wij gebruiken deze gegevens voor de waardebepaling van uw object, maar ook voor andere objecten.