Een bezwaar indienen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Algemeen > Een bezwaar indienen

Een bezwaar indienen

Informatie over DigiD

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een bezwaar indienen.

Wanneer u het digtale formulier heeft verzonden, ontvangt u een bevestiging per e-mail. De behandeling van een bezwaarschrift neemt regulier twaalf weken in beslag. Deze termijn vangt aan zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

Digitaal formulier:

Meer informatie over: