Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

Bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Belastingen > Bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen

Bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen

Let op! voor dit formulier heeft u een digiD-code nodig.

Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde?

U kunt 3 dingen doen:

  1. Raadpleeg uw taxatieverslag
  2. Neem contact op met team Belastingen via (0522) 46 74 34.
  3. Dien een bezwaar in

Bezwaar indienen

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet online bezwaar maken met DigiD. Wilt u liever uw bezwaar schriftelijk indienen? Een bezwaarschrift bevat uw naam en adres, datum, het aanslagnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en voorzien zijn van uw handtekening.

Kunt u de aanslag niet betalen? Maak dan geen bezwaar maar vraag kwijtschelding aan. Om een hond af te melden, gebruikt u het formulier afmelden hondenbelasting.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de belastingplichtige of medebelastingplichtige (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar), erfgenamen of een gemachtigde. Als u langer dan 6 weken nodig heeft om uw bezwaarschrift te motiveren, dien dan alvast per e-mail of post een 'pro forma' bezwaarschrift in.

Voor uitstel van betaling berekent u in uw bezwaar tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt, en vermeld dat u hier uitstel van betaling voor aanvraagt.

Reactie op uw bezwaar belastingen

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post, dan verstuurt de gemeente binnen 2 weken een papieren ontvangstbevestiging.

De gemeente doet binnen het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend uitspraak op het bezwaarschrift. Wanneer het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar is ingediend handelt de gemeente uw bezwaar binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn af.

De gemeente kan de termijn in beide gevallen met ten hoogste zes weken verdagen. Wij stellen u daarvan vóór afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk op de hoogte. Verdere verlenging van de termijn kan alleen met uw toestemming.

De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het GBLT (waterschap) krijgen de wijzigingen door.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Meer informatie over: