Aangifte overlijden

Home > Inwoners > Formulieren > Formulieren Burgerzaken > Aangifte overlijden

Aangifte overlijden

Digitaal formulier:

Online aangifte van overlijden doen

Voeg aan het eind van het formulier als bijlage een scan bij van de doodsoorzaakverklaring. De originele doodsoorzaakverklaring en b-envelop graag zo spoedig mogelijk sturen naar Gemeente Staphorst, team Burgerzaken, Postbus 2 7950 AA Staphorst.

Vul daarnaast het formulier Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen in wanneer u ook een een uittreksel van de akte van overlijden wilt ontvangen.

Voor het vastleggen van een begrafenis in de gemeente Staphorst kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer (0522) 46 75 59.