Energietransitie

Home > Inwoners > Energietransitie

Energietransitie

Staphorst energieneutraal

De gemeente Staphorst wil in 2050 energieneutraal zijn. In onze gemeente wordt dan evenveel energie duurzaam opgewekt als dat we met elkaar gebruiken. De weg naar een energieneutrale gemeente noemen we de energietransitie. In Staphorst doen we dit samen. Dit betekent dat inwoners, coöperaties en bedrijven allemaal meedoen en dat we de kosten en opbrengsten zo eerlijk mogelijk verdelen.

Waarom energieneutraal? ... Omdat we willen én moeten

Willen: Jaarlijks geven inwoners en bedrijven in Staphorst circa tientallen miljoen euro uit aan energiekosten. Dit vloeit nu de gemeente uit naar grote centrales. Als Staphorst haar eigen energie opwekt blijven deze geldstromen binnen de gemeente en worden we minder afhankelijk van anderen. Kijk wat u zelf kunt doen.

Moeten: Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door de uitstoot van broeikasgassen (waaronder het belangrijkste broeikasgas CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardas vrijkomen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur maximaal 2°C mag toenemen ten opzichte van de pre-industriële revolutie. Tegelijkertijd hebben bijna alle landen van de wereld beloofd ernaar te streven om deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd door het kabinet.

Het Nationale Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs en daarmee een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan, waarbij meer dan 600 afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Het doel is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie. In Nederland wordt hier onder andere vorm aan gegeven door de Regionale Energiestrategieën.

Projecten

Koppelbox