Lokale steunmaatregelen

Home > Inwoners > Coronavirus > Lokale steunmaatregelen

Lokale steunmaatregelen

Betalingsregelingen

De gemeente Staphorst verleent ondernemers eenvoudiger uitstel van betaling van belastingen en leges. Normaal gesproken moeten belastingen en leges worden voldaan binnen de op de aanslagen vermelde betaaltermijnen. Deze betaaltermijnen zijn wettelijke vastgesteld in de lokale verordeningen. U kunt contact met ons opnemen via (0522) 46 74 34 om een betalingsregeling te treffen.

Invorderingsrente

De gemeente Staphorst brengt tot 31 december 2021 geen invorderingsrente in rekening. Dit is een rente van 4% die we normaal gesproken in rekening brengen als de vastgelegde betalingstermijnen worden overschreden.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

In sommige gevallen kunt u als zelfstandige of bedrijf in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit zijn belastingen en heffingen in de privésfeer (afvalstoffenheffing en rioolheffing) die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep. Het wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Leges evenementen

Evenementen zijn voorlopig verboden in verband met de landelijke coronamaatregelen. Wij vinden het belangrijk dat organisatoren van evenementen hier geen onnodige schade door leiden. Als u leges hebt betaald voor vergunningen die vanwege Corona afgelast worden en u krijgt dit niet bij uw verzekering vergoed, dan kunt u een verzoek indienen om deze teruggestort te krijgen.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling.

De Tozo-regeling bestaat uit:

  • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 oktober 2020 voor de duur van maximaal 6 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum (€1.503,31 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.052,32 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar) en/of;
  • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Let op: op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met RBZ Zwolle.