Wat is rioolheffing en wat kost het?

Wat is rioolheffing en wat kost het?

Vanaf 2010 is het rioolrecht vervangen door rioolheffing.

Wat voor invloed heeft dit op de belastingheffing?

Wanneer u aangesloten was op de gemeentelijke riolering, via een buizenstelsel, was u belastingplichtig voor de rioolrechten. Met ingang van 2010 is dit aangepast, door het rioolrecht te vervangen door de rioolheffing. Dit betekent dat niet alleen de kosten voor de afvalwaterzorgplicht in rekening worden gebracht, maar ook de kosten voor de hemelwater- en grondwaterzorgplicht. Van al het afgevoerde water blijkt 80% hemelwater te zijn. Voor alle percelen wordt het waterverbruik nog wel als heffingsmaatstaf gebruikt.

 De grootste verandering is dat u nu ook belastingplichtig bent wanneer uw perceel hemel- of grondwater aanbiedt aan de gemeentelijke voorzieningen. Een directe aansluiting op het buizenstelsel is niet van belang. Voor die percelen wordt een bedrag in rekening gebracht dat afhankelijk is van de WOZ-waarde. In de verordening is hiervoor een maximumtarief opgenomen.

Wat is er veranderd?

De taken die de gemeente heeft op het gebied van de riolering waren niet specifiek in de wet omschreven. Door de invoering van de rioolheffing kan de gemeente nu meer kosten verhalen. Niet alleen de kosten van het verwerken van het afvalwater, maar ook de kosten van de andere zorgplichten. Samengevat heeft de gemeente de volgende zorgplichten:

  • Afvalwater.
  • Hemelwater.
  • Grondwater.

De opbrengsten van de rioolheffing moeten dan ook worden gebruikt voor de nakoming van de zorgplichten.

Wat kost het?

Zie voor de tarieven het product rioolheffing, onderaan de pagina.