Sluit venster x

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Alleen op afspraak geopend

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Digitaal waar dat kan

De digitale dienstverlening gaat wel door. Wij adviseren u om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen.

Verklaring wethouder Lucas Mulder

Home > Inwoners > Actuele berichten > Verklaring wethouder Lucas Mulder

Verklaring wethouder Lucas Mulder

RSS

Uitgesproken tijdens de openbare raadsvergadering van 30 juni 2020.

'Schoon schip'

Het Bing-onderzoek is vanavond aan de orde.
Het is een trieste zaak dat het zover gekomen is.
Helaas is het bestuur van Staphorst in een kwaad daglicht gesteld.
Dit raakt mij als wethouder en als mens voluit.

Bing heeft het feitenonderzoek uitgevoerd en het rapport opgemaakt.
Daar zijn mijn reacties op alle aantijgingen in opgenomen.
De conclusies zijn helder.
Ik laat dat rusten en heb daar ook niets aan toe te voegen.

Ik leg een persoonlijke verklaring af.
Daaruit blijkt vooral wat dit allemaal met mij en mijn gezin heeft gedaan.

Als wethouder, als college, zijn we twee jaar geleden gestart.
Aangesteld door u als raad om Staphorst te dienen.
Bevestigd met de eed:Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!
Ik besef nu het volle gewicht van deze woorden.

Vanaf de publieke beschuldigingen in november 2019 zijn zeven maanden verstreken.
Zeven zware maanden.
Wanneer je integriteit ter discussie wordt gesteld.
Wanneer je in het openbaar glashard onderuit wordt gehaald.
Mensen, dat hakt er behoorlijk in.

Ruim dertig jaar heb ik gewerkt.
In allerlei teams en verbanden.
Heel veel meegemaakt.
Maar nooit zo’n persoonlijke aanval.
Het voelt alsof je op het marktplein wordt gezet.
Publiekelijk besmeurd wordt.
En iedereen mag er wat van vinden.
Ik heb niet publiekelijk gereageerd.
Blijf rustig, ga je niet verweren is het advies.
Het ene na het andere artikel met voortdurend de herhaling van valse aantijgingen krijg je onder ogen.
Eind vorig jaar was ik ontzettend kwaad.
Ik was er volop van overtuigd dat ik eerlijk gehandeld heb in het belang van de gemeente Staphorst.
In vond het een lage streek, het voelt als karaktermoord.

Ik zei tegen burgemeester Segers, dit is buiten alle proporties.
Dit moet voor de Kerst recht gezet worden.
Maar dat lukte niet, het onderzoek werd breder.
Meerdere ambtsdragers werden verdacht gemaakt.

Daarna kwam ik wonderlijk tot rust.
Een tekst uit de Bijbel, die hier in uw raadszaal staat, kreeg ik echt naar binnen.
Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Heere en Hij zal u verlossen.
(Spreuken 20 vers 22).

Ik kreeg nieuwe energie en kon mijn werk blijven doen.
Geen dag ziek, geen dag verzuimd.
Meer dan dat, een burgemeester die ondertussen stopt.
Een nieuwe burgemeester en secretaris die aantreden.
Samen met collega Mussche zijn veel extra taken opgepakt.
Het afgelopen jaar hebben we samen de schouders eronder gezet.

In het voorjaar kwamen alle valse beschuldigingen en fabels weer voorbij.
Gesprekken met Bing en reageren op heel veel zaken die mij voor de voeten zijn gegooid.
Uitzoeken hoe het was, spitten in het archief, periode 2013-2019.
Daar heb ik veel tijd, ook nachtelijke uren aan besteed.
Een eenzame strijd en een leerzame tijd.

Ik bleef ervan overtuigd dat ik eerlijk heb gehandeld.
Maar dit onrecht geduldig verdragen is een hele opgave.
Eigenlijk is het onmenselijk.
Dat kun je niet in eigen kracht.

Dan een paar woorden over ons gezin.
De spanning die dit meebrengt.
Voor mijn vrouw en kinderen.
Hoe voelt het als je man, je vader publiekelijk wordt beklad?
Ik heb dit ambt gekregen.
Zij niet, maar ze hebben wel meegeleden.
Steeds herhaling van valse aantijgingen in de media.
Zonder mededogen.
Ben benieuwd of nu een veelvoud aan positieve berichten gaat verschijnen.
Op cruciale momenten waren er mensen met inlevingsvermogen.
Een bezoekje, een berichtje.
Dat doet heel goed, dank daarvoor.

Toch moet er nog veel verwerkt worden.
Beste inwoners, als u uw meeleven wilt betonen.
Stuur dan een kaartje of berichtje richting mijn vrouw en gezin.
Doe het vooral voor hen.
Dat wordt gewaardeerd.

De raad is het hoogste bestuursorgaan in onze gemeente.
Het openbaar bestuur is kwetsbaar.
U hebt dat ook ervaren.

Samen met de burgemeester, als hoeder van integriteit, hebt u een grote verantwoordelijkheid.
U hebt de taak om de verdachtmakingen, wanneer ze onverhoopt doorgaan een halt toe te roepen.
Ook ter bescherming van bestuurders en medewerkers.
Ook ter verdediging van uw eigen gezag en het aanzien van ons gemeentebestuur.
De aantijgingen en daarmee de gezagsondermijning moeten nu echt stoppen.
Ik verwacht dat u dit bewaakt en zo nodig maatregelen neemt.

Vanavond zetten we een streep onder de zeven zware maanden.
Schoon schip.

Morgen gaan we over tot de orde van de dag.
Dan richten we ons op de toekomst.
Staphorst blijven besturen in deze bijzondere tijden.

Sinds het afgelopen jaar werkt het college goed samen, als een sterk team.
Dat is productief en dat geeft arbeidsvreugde.
Voor alle helderheid, de samenwerking met de medewerkers en het managementteam is ook heel goed.
Dat is een verademing, dat motiveert.

Ik heb dit ambt gekregen.
Het is mij nog meer op het hart gebonden.
Ik doe het met plezier.

Voorzitter, ik kom tot een afronding.
Zoals gezegd, ik vond het onmenselijk.
Alleen met Gods ondersteuning heb ik dit kunnen dragen.
De Eer komt Hem alleen toe.

Daarom wil ik afsluiten met het zesde couplet van ons volkslied.
Het hangt aan de muur in de B&W kamer.
Ik heb daar letterlijk en figuurlijk het zicht op behouden.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Beste raad, beste gemeente Staphorst.
Uw wethouder Lucas Mulder heeft gesproken.
Dank voor uw aandacht.
 

Wysiwyg