Staphorst heeft over 2021 een positief resultaat

Home > Inwoners > Actuele berichten > Staphorst heeft over 2021 een positief resultaat

Staphorst heeft over 2021 een positief resultaat

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2022.

De jaarrekening van gemeente Staphorst is afgesloten met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Dit nadat er een incidenteel bedrag van € 582.000 is doorgeschoven naar 2022 vanwege uitgestelde activiteiten en werkzaamheden. Op de totale uitgaven van € 41,5 miljoen is dat 3%. Dit blijkt uit de jaarstukken 2021 die het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

“2021 was wederom een bijzonder jaar door de impact van het coronavirus, dat een zware wissel heeft getrokken op onze inwoners, ondernemers en instellingen. En ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft onvoorspelbaar wat het voor een ieder gaat betekenen, zeker nu zich een oorlog voltrekt in Oekraïne, die ook een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Een aantal activiteiten is vanwege de coronacrisis later gestart of zelfs uitgesteld waardoor budgetten niet of niet volledig zijn besteed. We hebben ook in 2021 de dienstverlening zo optimaal mogelijk door laten gaan”, aldus wethouder Lucas Mulder.

Verder legt wethouder Lucas Mulder uit dat er een onverwacht voordeel is geweest door een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk, dat er hogere uitgaven waren geraamd binnen het sociaal domein, maar hier is een dalende lijn in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien en de kosten voor de jeugdzorg zijn lager. Daarnaast zijn er voordelen op onder meer de automatiseringskosten, het onderwijsachterstandenbeleid en de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Online jaarverslag en jaarrekening

De jaarstukken zijn online te vinden op staphorst.begrotingsapp.nl. In de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Het gaat hierbij om de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat.

Behandeling raadsvergadering

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingen van 14 en 29 juni 2022. De raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn in de raadszaal, of volg het live via de website van de gemeenteraad of de website van lokale radio DNO. U kunt ook op een later tijdstip de raadsvergadering beluisteren.

Wysiwyg