Sluit venster x

Denkt u mee over de menustructuur van de nieuwe gemeentelijke website? Vul hiervoor de test in via https://bit.ly/3HVB1Z9. U krijgt een aantal vragen waar u ongeveer 5 tot 10 minuten mee bezig bent. Geen antwoord is onjuist. Goed om te weten: deze test is volledig anoniem. Met uw antwoorden helpt u ons om de website zo overzichtelijk mogelijk voor u in te richten.

SGP, CU en CDA presenteren het coalitieakkoord ‘Bouwen en verbinden’

Home > Inwoners > Actuele berichten > SGP, CU en CDA presenteren het coalitieakkoord ‘Bouwen en verbinden’

SGP, CU en CDA presenteren het coalitieakkoord ‘Bouwen en verbinden’

RSS
Dit item is verlopen op 01-07-2022.

Donderdag 19 mei presenteerden SGP, CU en CDA tijdens de raadsvergadering het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het akkoord voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 heeft als thema ‘Bouwen en verbinden’. Roelof Slager, fractievoorzitter van de grootste partij: “Samen met inwoners, ondernemers en andere partners willen we verder bouwen aan onze gemeente. Wat ons verbindt is uniek. Een samensmelting van historie, gemeenschapszin, oog voor elkaar en onze (ondernemers)mentaliteit. Dit zijn belangrijke waarden die wij koesteren.”

De afgelopen maand ging formateur Gerald de Haan in gesprek met de partijen of ze elkaar konden vinden bij de vorming van een coalitieakkoord en een college. De heer De Haan: “Dit is gelukt. Men wist elkaar op de verschillende thema’s goed te vinden. De gesprekken verliepen prettig.”

De fractievoorzitters van CDA, SGP en CU bedanken formateur De Haan. Foto: Jaco Hoeve
Tijdens de raadsvergadering werd de formateur hartelijk bedankt voor zijn begeleiding.

Akkoord op hoofdlijnen

Roelof Slager: “Door in het akkoord op hoofdlijnen te beschrijven wat we willen bereiken, laten we ruimte voor partners, inwoners, ondernemers, maar natuurlijk ook voor de raad om mee te denken en hierop in te spelen. Daarnaast maakt het de gemeente flexibeler om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom het akkoord is een mooie start voor het nieuwe college om mee aan de slag te gaan.”

Drie wethouders officieel geïnstalleerd

De komende tijd werkt het college het akkoord verder uit tot een collegeprogramma. Lucas Mulder (SGP) en Alwin Mussche (CU) blijven op hun post en als derde wethouder is Herriët Brinkman (CDA) geïnstalleerd. Formateur De Haan: “Het past bij de ambities en de grote opgaven van de gemeente om weer te werken met een derde wethouder.”

Tijdens de raadsvergadering werden de wethouders officieel geïnstalleerd. Foto: Jaco Hoeve
Tijdens de raadsvergadering werden de wethouders officieel geïnstalleerd.

De thema’s wonen, landbouw en financiën blijven onder andere bij wethouder Lucas Mulder. In het coalitieakkoord staat dat men de woningbouw -daar waar het kan- wil versnellen. De agrarische sector wil ondersteunen en versterken en dat voor het uitvoeren van de ambities en opgaven een sluitende begroting leidend blijft.

Naast de uitvoering van het sociaal beleidsplan waarin staat beschreven dat in Staphorst alle kinderen gezond, veilig en kansrijk moeten kunnen opgroeien en dat iedereen in de gemeente mee moet kunnen doen, heeft wethouder Alwin Mussche onder andere ook energie en klimaat in portefeuille. Staphorst werkt aan het zijn van een klimaatneutrale gemeente in 2050. Het akkoord geeft aan dat de gemeente vindt met zes windmolens hieraan een passende bijdrage te leveren. Initiatieven voor groen gas of andere hernieuwbare gassen als biogas en waterstof worden omarmd.

Wethouder Herriët Brinkman ontfermt zich onder andere over Verkeer en vervoer. De ambitie is om een infrastructuur te creëren die bij de ontwikkelingen van Staphorst past. Zo staat in het coalitieakkoord dat er een eenduidig en breed gesteund plan voor het (deels) verplaatsen van de toe- en afritten van de A28 moet komen, een treinhalte en een uitwerking van het fietspadenplan. Daarnaast vallen onder andere ook sport, recreatie en toerisme en onderwijs onder haar aandachtsgebied. Voor onderwijs geldt dat in iedere kern basisonderwijs belangrijk is en dat de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven belangrijk is voor het ondersteunen van leerlingen en werkgevers.

Roelof Slager: “Je merkt dat de wethouders er zin in hebben en met veel enthousiasme aan de slag gaan. Met elkaar en in vertrouwen zetten we de schouders eronder.”

Beëdiging nieuwe raadsleden

Doordat twee raadsleden de functie van wethouder op zich hebben genomen, werden er tijdens de raadsvergadering ook twee nieuwe raadsleden beëdigd. Klaas Piel van de ChristenUnie en Suzan Bijker-Hokse van het CDA.

Klaas Piel (CU)en Suzan Bijker (CDA) zijn geïnstalleerd als raadslid. Foto: Jaco Hoeve

Herriët Brinkman lid in de Orde van Oranje-Nassau

Aan het einde van de vergadering ontving Herriët Brinkman een Koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor de gemeenteraad. Zij is in totaal 12 jaar raadslid geweest en vanaf maart vorig jaar was ze fractievoorzitter voor het CDA. Burgemeester Jan ten Kate spelde haar de versierselen op die horen bij de onderscheiding.

Burgemeester Ten Kate spelt de Koninklijke onderscheiding op bij Herriët Brinkman. Foto: Jaco Hoeve

Meer weten over het coalitieakkoord?

Lees het coalitieakkoord 2022-2026 met de portefeuilleverdeling van het college.

Wysiwyg