Nieuwbouw circa 80 woningen Rouveen Zuid stap dichterbij

Home > Inwoners > Actuele berichten > Nieuwbouw circa 80 woningen Rouveen Zuid stap dichterbij

Nieuwbouw circa 80 woningen Rouveen Zuid stap dichterbij

RSS
Dit item is verlopen op 27-07-2022.

Het bestemmingsplan voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid ligt ter inzage. De eerste fase ligt tussen de Multifunctionele combischool Rouveen (MCR) en de Oude Rijksweg. Iedereen kan het plan en het beeldkwaliteitsplan bekijken via www.staphorst.nl/rouveen-zuid. Reageren op de plannen kan tot en met dinsdag 2 augustus. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de plannen, naar verwachting aan het eind van dit jaar.

Veel positieve reacties

Vanaf eind maart lag de eerste versie van het bestemmingsplan ter inzage. Het zogeheten voorontwerp bestemmingsplan. Wethouder Lucas Mulder: ”Voor belangstellenden en direct aanwonenden van de nieuwe woonwijk hebben we toen bijeenkomsten georganiseerd. In totaal kwamen er ongeveer 75 mensen. We ontvingen veel positieve reacties en er is veel interesse om in de nieuwe woonwijk te gaan wonen.” Er is één inspraakreactie binnengekomen, welke meegenomen is bij de besluitvorming over het plan.

Woningen voor diverse doelgroepen

Het is de bedoeling dat Rouveen Zuid - fase 1 een groene wijk wordt met circa 82 woningen. Het gaat om een mix van woningtypen, voor verschillende doelgroepen, namelijk 28 vrijstaande woningen, 36 twee-onder-één kap woningen en 18 rijwoningen. In de woningtypes is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte. In het plan zijn ongeveer 10 huurwoningen opgenomen voor Woningstichting VechtHorst.

Bestemmingsplan nodig voor woningbouw

Op dit moment heeft het plangebied Rouveen Zuid een agrarische bestemming. Om hier woningen te kunnen bouwen moet het gebied een nieuwe bestemming krijgen. Deze staat beschreven in het ontwerp bestemmingsplan. Hierin staat onder andere geregeld waar woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen. Ook staan in het bestemmingsplan (bouw)regels. Bijvoorbeeld de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. In het bijbehorende beeldkwaliteitsplan staan de eisen van welstand, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen beschreven.

De verkoop van de kavels start pas nadat het nieuwe bestemmingsplan definitief is, waarschijnlijk begin 2023.

Wysiwyg