Gemeente wil lokale democratie versterken

Home > Inwoners > Actuele berichten > Gemeente wil lokale democratie versterken

Gemeente wil lokale democratie versterken

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2022.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen nam de gemeente Staphorst de lokale democratie onder de loep. Dit deed de gemeente door mee te doen aan de Quick Scan Lokale Democratie van de VNG. 140 Inwoners, 14 raadsleden, de collegeleden en 57 medewerkers van de gemeentelijke organisatie gaven hun mening over het democratische samenspel in de gemeente.

Het onderzoek is niet representatief, maar het geeft wel een startpunt om in gesprek te gaan. Hier is een verbeteragenda voor opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze woensdagavond 29 juni. Iedereen is van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Ook kunt u de vergadering online volgen.

Belangrijkste resultaten

Uit de Scan komt dat het vertrouwen in het gemeentebestuur 72% is. 8% hoger dan het landelijke gemiddelde. 64% vindt de samenwerking tussen raad, college en ambtenaren goed. In andere gemeenten is dit gemiddeld 50%. 55% vindt dat de gemeente open en transparant genoeg is en luistert naar de inwoners. Landelijk is dit gemiddeld 51%. 38% vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij de plannen. In de overige gemeenten is dit gemiddeld 50%. En tot slot vindt 48% dat de gemeente goed omgaat met maatschappelijke initiatieven. Dit percentage komt overeen met het landelijke gemiddelde.

Verbeteragenda om lokale democratie en burgerparticipatie te versterken

In de verbeteragenda stelt een begeleidingscommissie van inwoners, raadsleden, de burgemeester en gemeentelijke medewerkers voor om vervolg gesprekken te organiseren om beelden scherper te krijgen en processen te verbeteren. De mening van inwoners staat hierin voorop. Inwoners geven als prioriteiten aan dat er beter naar hun mening geluisterd moet worden, de gemeente opener en transparanter moet werken en dat inwoners meer moeten kunnen meedoen. De input die uit de verbeteragenda komt, moet straks terugkomen in de nota Burgerkracht en in de Raadsagenda om de lokale democratie en de burger- en overheidsparticipatie te versterken.

Wysiwyg