Denkt u mee in de huisvesting voor statushouders?

Home > Inwoners > Actuele berichten > Denkt u mee in de huisvesting voor statushouders?

Denkt u mee in de huisvesting voor statushouders?

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2022.

Particuliere en gemeentelijke opvang aan Oekraïense vluchtelingen is aan de orde van de dag. Landelijk en lokaal zijn vele initiatieven tot stand gekomen om ervoor te zorgen dat we Oekraïners een veilige plek kunnen bieden in onze samenleving. Maar we zijn er nog niet. Als gemeente hebben we ook een belangrijke taak in de huisvesting van statushouders. Heeft u woonruimte beschikbaar om te verhuren aan statushouders?

Goede doorstroom AZC’s

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Dat is ook het moment waarop het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) statushouders aan een gemeente verbindt. Voor een goede doorstroom vanuit de asielzoekerscentra (AZC’s) zijn we op zoek naar (particuliere) huurwoningen. “We hebben als gemeente, ondanks de krappe woningmarkt, gezien in welke groten getale onze samenleving huisvesting biedt aan Oekraïense vluchtelingen. Wellicht kunt u als particulier nu of in de toekomst een zelfstandige huurwoning ter beschikking stellen aan statushouders”, aldus wethouder Alwin Mussche.
 


“Als we onze krachten bundelen en oren en ogen openhouden dan kunnen er mogelijk weer mooie initiatieven ontstaan”Wat doen we als gemeente?

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor huisvesting en hebben we vanuit het Rijk de taakstelling om statushouders een woning te bieden. Over het plaatsen van statushouders is nauw contact met woonstichting Vechthorst. De taakstelling behalen leidt in deze krappe woningmarkt tot een uitdaging. Deze uitdaging voelen we niet alleen voor statushouders. We realiseren ons als gemeente goed dat er voor alle andere doelgroepen ook grote behoefte is om geschikte woonruimte te vinden. Als gemeente voelen we de urgentie en zetten we ons ervoor in dat er voor alle doelgroepen in alle kernen gebouwd wordt, zowel op inbreidings- als op uitbreidingslocaties, zoals staat beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026 van gemeente Staphorst. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden om op geschikte locaties tijdelijke flexwoningen te realiseren.

Woonruimte beschikbaar stellen

Heeft u een zelfstandige woonruimte om te verhuren? Of heeft u vragen of een suggestie naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0522) 46 75 10 of door te mailen naar gemeente@staphorst.nl.
 

Wysiwyg