Aanpak eikenprocessierups start in mei

Home > Inwoners > Actuele berichten > Aanpak eikenprocessierups start in mei

Aanpak eikenprocessierups start in mei

RSS
Dit item is verlopen op 15-07-2022.

De laatste jaren is er rond eiken kans op overlast van de eikenprocessierups. Door warm voorjaarsweer, de veelheid aan eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden, hebben de rupsen zich de laatste jaren kunnen uitbreiden. De brandhaartjes van de rups kunnen gezondheidsklachten als jeuk en huiduitslag veroorzaken, daarom bestrijdt de gemeente Staphorst de eikenprocessierups. Dat doen we op verschillende manieren: de preventieve en reactieve bestrijding.

Preventieve bestrijding

Preventieve bestrijding betekent dat we de rupsen bestrijden voordat ze brandharen krijgen. Dit doen we door de eiken te besproeien met een biologisch middel met bacteriën. Dit doen we langs een aantal wegen in de gemeente. Deze werkzaamheden vinden plaats in de week van 10 mei en gaan dag en nacht door.

Bestrijdingskaart bekijken

Een gespecialiseerd bedrijf spuit het middel in de bomen met een tractor met een grote nevelspuit. Het middel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. De tractor en het gezoem van de nevelspuit kunt u misschien in de omgeving horen. Dit duurt gelukkig maar kort, want de tractor staat niet stil, maar rijdt continu door. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De bespuiting is duur en de capaciteit is beperkt. Daarom is een prioritering gemaakt op grond van de combinatie van het aantal eiken, de sterk aangetaste plekken van voorgaande jaren en de plekken waar veel mensen komen of langdurig verblijven. In het buitengebied waar weinig mensen langdurig verblijven voeren we minder preventieve bestrijding uit.

Reactieve bestrijding

Naast preventieve bestrijding zetten we ook reactieve bestrijding in, wanneer er toch eikenprocessierupsen verschijnen die overlast veroorzaken. Dan laten we de nesten en rupsen wegzuigen door een speciale bestrijdingsdienst. Verwijder de nesten niet zelf. De rups laat extra brandharen vrij als het dier zich bedreigt voelt.

Ervaart u overlast?

Als u overlast ervaart van rupsen of nesten op gemeentelijke bomen kunt u dit melden via Fixi. De gemeente registreert uw melding en weegt af of ingrijpen nodig is. Dit is afhankelijk van het aantal waargenomen rupsen of de grootte van het nest, de locatie (komen hier veel mensen langs of zijn ze langdurig aanwezig) en de beschikbare capaciteit. U krijgt bericht over de afhandeling. Als besloten wordt om in te grijpen, volgt meestal een inspectie van onze groen-medewerker of de ingehuurde bestrijdingsdienst.

Herkennen van eikenprocessierupsen en hun nesten

Eikenprocessierupsen zijn 2 tot 3 cm lange grijsgroene rupsen met lange (tot 1 cm) witte afstaande haren. Dit zijn niet de brandharen, deze zijn met het blote oog niet te zien. Ze hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart-rijen, waar de processierups haar naam aan dankt. Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen zitten. Dit nest is gemaakt van lichtgrijze spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuiden en brandharen van de rupsen. Het nest ziet er uit als een zakvormige grijze buidel van spinnenrag en bevindt zich op de stam of onder een tak-oksel van een eik. De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom graag aan de zuidkant van de boomstammen.

Klachten bij brandharen

Elke eikenprocessierups heeft 600.000 minuscule brandharen die de dieren bij gevaar kunnen loslaten. De haren komen ook vrij bij de vervellingen van de rups. De brandharen leiden tot jeuk, roodheid en zwellingen van de huid. Mentholzalf kan hiertegen verlichting geven.

Ernstiger klachten kunnen optreden wanneer de brandharen in het hoornvlies van de ogen terechtkomen. U kunt proberen om de ogen voorzichtig te spoelen met lauwwarm water. Ga in ieder geval niet wrijven, daarmee drukt u de haartjes nog verder het hoornvlies in, zodat ze nog lastiger te verwijderen zijn. Ga naar de huisarts als de overlast aan de ogen voortduurt.

Brandharen kunnen ook in de slijmvliezen van de luchtwegen terechtkomen en dan leiden tot kriebelhoest of een loopneus. Probeer ook hier te spoelen met lauwwarm water. In ernstige gevallen (veel brandharen opgelopen, overgevoeligheid) kan besmetting met de brandharen leiden tot CARA-verschijnselen (benauwdheid), misselijkheid, zweten en braken. Een zeer beperkte groep mensen is dermate overgevoelig dat er een levensbedreigende shock kan optreden. Vaak zijn deze mensen ook overgevoelig voor insectensteken. Deze mensen dienen direct naar de eerste hulp te gaan als de eerste verschijnselen optreden.

Klachten bij dieren

Ook dieren kunnen last krijgen van de brandharen. Honden die in afgevallen of uitgewaaide rupsnesten bijten, kunnen ernstig gewond raken. Bij paarden zijn oogontstekingen gemeld.

Voorkom problemen

De overlast is voor een belangrijk deel te beperken, door in de periode dat er eikenprocessierupsen met brandharen zijn (mei-juli) lanen met eiken zoveel mogelijk te mijden. Mocht dat niet mogelijk zijn, gebruik dan uw gezond verstand.

  • Fiets of loop niet met korte mouwen in een laan met aangetaste eiken.
  • Draag een dunne jas of blouse met lange mouwen.
  • Zet tenminste bij winderig weer een (zonne-) bril op.
  • Zet bij winderig weer geen ramen open vlakbij eiken.
  • Hang geen was te drogen onder of vlakbij eiken.
  • Laat uw hond niet uit in een laan met eiken en houd uw hond in deze periode aangelijnd.
  • Houd vee tenminste 250 meter van eiken vandaan.
  • Uitgewaaide nesten (na storm) kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen aan in een plastic zak te stoppen, deze dicht te knopen en bij het restafval te gooien.
  • Verhoog de aantrekkelijkheid van uw tuin voor de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Dit zijn roofinsecten, zangvogels en vleermuizen. Roofinsecten krijgt u door meer bloeiende planten in te zaaien of te poten. Door meer struiken, klimop en mezenkastjes op te hangen krijgt u meer zangvogels in de tuin. Ook (stromend) water trekt veel vogels aan. Vleermuizen eten de eikenprocessievlinders. Vleermuizen houden zich op achter gevelbetimmeringen, luiken, dakspanten, dakpannen en in spouwmuren. U kunt ook speciale vleermuiskasten ophangen.

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen, de bestrijding ervan en hoe te handelen bij klachten is te vinden op:

Wysiwyg