Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Doe meer met taal

  (26-01-2022)

  Wil jij handiger worden in e-mailen of je kind beter helpen met huiswerk? De Rijksoverheid is de campagne ‘Doe meer met Taal’ gestart.

 • Nieuwe Buurt Sport- en Beweegcoach voor gemeente Staphorst

  (25-01-2022)

  Een buursportcoach heeft als taak om meer mensen te laten bewegen en sporten in de buurt. De buurtsportcoach legt verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs organisaties. Saake Malestein is de nieuwe buurtsportcoach in onze gemeente en heeft het stokje overgenomen van Rik Jansen.

 • Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2022

  (24-01-2022)

  Eind januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking voor 2022 in uw brievenbus of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Controleer de gegevens goed en bel ons als u vragen heeft of het niet eens bent met de waarde of het aanslagbiljet.

 • ISDE subsidie beschikbaar voor woningbezitters en bedrijven die willen verduurzamen

  (21-01-2022)

  Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen binnen de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verhoogd. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren.

 • Actieplannen Staphorst in beweging gerealiseerd. Heeft u een initiatief voor een actie?

  (18-01-2022)

  Dankzij lokale initiatieven en de inzet van de Regiegroep Staphorst in beweging is een aantal mooie actieplannen gerealiseerd. Deze plannen passen binnen de pijlers van het Beweeg- en sportakkoord van Staphorst. Om ook in 2022 plannen te realiseren willen we initiatieven ontvangen van inwoners, verenigingen en organisaties.

 • Energiescans voor monumenteigenaren

  (18-01-2022)

  Monumenteigenaren kunnen een energiescan aanvragen tegen een gereduceerd tarief. De scan geeft tips om uw monument te verduurzamen, om energie te besparen en om eventueel energie op te wekken.

 • Vacatures stembureau

  (18-01-2022)

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn wij nog op zoek naar gastheren/gastvrouwen, reserveleden en tellers. U moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

 • Schade aan gemeentelijke eigendommen

  (18-01-2022)

  Ondanks de rustig verlopen jaarwisseling, liep de schade aan de gemeentelijke eigendommen in de gehele maand december behoorlijk op. In totaal bedroeg de schade in december ongeveer 20.000 euro. Denk hierbij aan vernielingen van verkeersborden, paaltjes, lantaarnpalen en een snelheidsmeter.

 • Reizen naar het werk? Probeer dan gratis een e-bike

  (17-01-2022)

  In verband met corona is de oproep zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Als je toch naar je werk moet reizen, kun je nu gratis een week lang een e-bike proberen bij Meesters Tweewielers in Staphorst.

 • Gratis informatieavond: ‘Verduurzaam je huis!’

  (17-01-2022)

  Uw huis verduurzamen en tegelijkertijd geld besparen. Daarover organiseert de gemeente Staphorst samen met BEVO, Kiekebos Klimaat & Duurzaam en Xement op maandag 31 januari tussen 20.00 en 21.00 uur een informatieavond.

 • Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

  (13-01-2022)

  (Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer? Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-informatiebijeenkomsten uitkomst. Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: donderdag 20 januari, maandag 24 januari, dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari of dinsdag 15 maart 2022. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

 • Burgemeesters IJsselland roepen op tot een coronabeleid met meer perspectief

  (13-01-2022)

  Op donderdagmiddag 13 januari werd tijdens een extra vergadering van het Regionaal Beleidsteam corona in IJsselland duidelijk dat alle IJssellandse burgemeesters zien dat de nood in de samenleving hoog is. Ook is er begrip voor de moeilijke positie van onder andere ondernemers.

 • Wijzigingen in voorwaarden subsidies sociaal domein

  (11-01-2022)

  Bent u in onze gemeente bestuurslid van een organisatie, vereniging of instantie binnen het sociaal domein? Dan is het belangrijk om te weten dat er wijzigingen zijn in de voorwaarden. De gemeenteraad en het college van B en W hebben hiervoor een nieuwe algemene subsidieverordening en subsidieregeling sociaal domein vastgesteld. Beide vaststellingen hebben geen invloed op de hoogte van te verlenen subsidies in 2022.

 • Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

  (07-01-2022)

  Iedereen ademt het liefst schone lucht in. Maar de rook die ontstaat bij het verbranden van hout zorgt voor fijnstof in de lucht. En niet zo’n beetje ook. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Wilt u toch een vuurtje aansteken? Met deze 8 tips kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

 • Begin 2022 krijgen lage inkomens extra geld voor de energierekening

  (04-01-2022)

  De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishoudens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk heeft besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te compenseren. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra vergoeding via een eenmalig geldbedrag.

 • Nieuwjaarsfilm ‘Kracht van gemeente Staphorst’

  (01-01-2022)

  Wederom geen traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, maar wel een nieuwjaarsfilm.

 • Landschapsfonds Staphorst open voor nieuwe contracten langjarig landschapsbeheer

  (27-12-2021)

  Goed nieuws voor eigenaren van elzensingels, bosjes en andere landschapselementen: gemeente Staphorst heeft het Landschapsfonds Staphorst opengesteld voor nieuwe contracten langjarig landschapsbeheer. U krijgt advies over beheer en onderhoud en kunt in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Tarieven reizen met Wmo-vervoerspas

  (24-12-2021)

  Gebruikers van het Wmo-vervoer betalen per rit een bijdrage die gelijk is aan de reizigersbijdrage in het openbaar vervoer. Jaarlijks worden met de Landelijke Tarieven Index de tarieven in het regionale openbaar vervoer aangepast. Inmiddels zijn de nieuwe bedragen bekend. In onderstaande tabel staan de bedragen die vanaf 1 januari 2022 gelden.

 • Kijk mee! Video over toekomstbestendig gemeentehuis

  (24-12-2021)

  Het gemeentehuis van Staphorst gaan we toekomstbestendig maken. Dit doen we door het te verduurzamen en daarbij rekening te houden met de noodzakelijke herinrichting van de werkomgeving. De eerste werkzaamheden starten in 2022.

 • Zet je alcoholgebruik in januari op pauze

  (23-12-2021)

  IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt in januari een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.

 • Vrijliggend fietspad langs de Reggersweg is klaar

  (23-12-2021)

  Het vrijliggende fietspad langs de Reggersweg in Meppel en Staphorst is klaar. Op woensdagmiddag 22 december namen de wethouders van Meppel en Staphorst symbolisch het nieuwe fietspad in gebruik. Wethouder Robin van Ulzen uit Meppel en wethouder Alwin Mussche uit Staphorst fietsten elkaar tegemoet en troffen elkaar op de grens van beide gemeenten, op de nieuwe fietsbrug over de Reest.

 • Cultuurbeleid Staphorst in ontwikkeling: bevindingen na bijeenkomsten en vragenlijsten

  (20-12-2021)

  Om de resultaten uit het participatietraject van het nieuw op te stellen cultuurbeleid in gemeente Staphorst te delen, kwamen op 9 december vertegenwoordigers van culturele organisaties en verenigingen, raadsleden en het college van BenW digitaal bijeen. Het participatietraject bestond uit onder andere interviews met zo’n 25 culturele partijen en een vragenlijst onder zangkoren en inwoners van gemeente Staphorst.

Archief

Wysiwyg