Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • 75 jaar vrijheid gemeente Staphorst

  (12-11-2019)

  Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven.  Op 14 april 2020 vieren we de bevrijding van Staphorst.

 • Burgemeester Segers naar gemeente Molenlanden

  (08-11-2019)

  Burgemeester Theo Segers is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Molenlanden.

 • Gratis inleveren grof tuinafval

  (08-11-2019)

  Meerdere keren per jaar kan het grof tuinafval gratis worden ingeleverd.
  De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 16 november 2019.

 • Inloopspreekuur over reizen met het openbaar vervoer

  (08-11-2019)

  Senioren die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer, kunnen terecht bij een maandelijks inloopspreekuur in de bibliotheek.

 • Kinderen ontbijten in het gemeentehuis

  (07-11-2019)

  Burgemeester Theo Segers zat donderdagochtend 7 november in het gemeentehuis aan een gezellige ontbijttafel, samen met de kinderen van basisschool De Triangel uit Rouveen. Dit in het kader van het Nationaal Schoolontbijt.

 • Uitnodiging afscheidsreceptie

  (05-11-2019)

  Na een periode van vijf jaar heeft de heer Bert Krale afscheid genomen als wethouder van de gemeente Staphorst. Het gemeentebestuur heeft grote waardering voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

 • Raadsvergadering niet op 5 maar 12 november

  (05-11-2019)

  Op de gemeentepagina vandaag in De Staphorster is een storende fout geslopen: de gepubliceerde agenda is van de raadsvergadering van 12 november.

 • 500.000e passagier voor Buurtbus IJhorst e.o.

  (04-11-2019)

  De Buurtbus IJhorst - de Wijk is een belangrijke voorziening waar veel gebruik van wordt gemaakt. Al 40 jaar lang zetten veel vrijwilligers zich in om mensen van en naar IJhorst te vervoeren.

 • Vreugdevuur houden op oudejaarsdag? Aanvragen kan tot 14 november!

  (01-11-2019)

  In de gemeente Staphorst is het een traditie om vreugdevuren te ontsteken. Vooral rond de jaarwisseling en Pasen kent deze traditie brede belangstelling. Tot op heden zijn er nog geen aanvragen binnengekomen voor de jaarwisseling. We geven inwoners tot 14 november de ruimte om dit (alsnog) te doen.

 • Voortgang collegebestuur: geen derde wethouder

  (30-10-2019)

  Nadat begin oktober al bekend was gemaakt dat géén van de fracties bereid is gevonden om als derde partij aan het collegebestuur deel te nemen, hebben de fracties van de SGP en ChristenUnie gisteravond in de raadsvergadering meegedeeld dat zij ook niet zullen overgaan tot uitbreiding van het aantal wethouders. Dit betekent dat wethouder Lucas Mulder en wethouder Alwin Mussche in de huidige samenstelling invulling blijven geven aan het college.

 • Ter inzage en informatieavond concept Groenbeheerplan Staphorst

  (29-10-2019)

  De gemeente Staphorst werkt aan een nieuw groenbeheerplan. In het plan worden keuzes gemaakt over de kwaliteit en de kosten voor het onderhoud van het gemeentelijk groen voor de komende 5 jaar. Er is een concept beheerplan opgesteld en de gemeenteraad heeft een voorlopige keuze gemaakt. Dit plan ligt ter inzage in het gemeentehuis en staat op de website. Op 7 november is er een informatieavond in het gemeentehuis.

 • Uitnodiging voor terugkoppeling resultaten fietspadenplan

  (28-10-2019)

  Op 17 en 25 april zijn inloopavonden gehouden voor het op te stellen gemeentelijke fietspadenplan. U heeft hier uw wensen en opmerkingen aangeven, verzoeken gedaan voor nieuwe (vrijliggende) fietspaden en knelpunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers benoemd.

 • Workshop energieneutraal verbouwen

  (21-10-2019)

  Op 12 november kunnen huiseigenaren gratis deelnemen aan een workshop 'energieneutraal verbouwen'. De workshop is bedoeld voor huiseigenaren die verbouwplannen hebben of die aan de slag willen met het energieneutraal maken van hun woning.

 • Bladruimen in de gemeente Staphorst

  (21-10-2019)

  Net als andere jaren plaatst de gemeente op diverse plaatsen bladkorven voor het blad van de gemeentelijke bomen. Er is een beperkt aantal korven beschikbaar waardoor niet in elke straat een bladkorf geplaatst kan worden. Door de hele gemeente zijn 34 bladkorven geplaatst.

 • Begrotingsavond voor inwoners

  (18-10-2019)

  Op donderdag 17 oktober organiseerde de gemeenteraad van Staphorst een inloopavond voor inwoners. De avond stond in het teken van de begroting. Want de gemeenteraad wilde graag weten wat u als inwoner nu precies belangrijk vindt.

 • Behandeling gemeentebegroting 2020

  (18-10-2019)

  Op dinsdag 15 oktober is de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 door het college van B&W gepresenteerd. Het is nu aan de gemeenteraad om deze begroting te behandelen.

 • SGP en ChristenUnie gaan samen verder

  (17-10-2019)

  In de afgelopen weken hebben de college dragende fracties van de SGP en ChristenUnie oriënterende gesprekken gevoerd met de overige fracties in de gemeenteraad van Staphorst over de samenstelling van het college na het vertrek van het CDA. Hoewel SGP en ChristenUnie een meerderheid van de raad hebben, had het de voorkeur van beide partijen om een derde partij te betrekken bij het college.

 • Extra data voor wegbrengen grof tuinafval

  (15-10-2019)

  De gemeenteraad heeft in het voorjaar een motie aangenomen om in 2020 het aantal wegbrengdagen voor grof tuinafval te verruimen van zes naar tien zaterdagen per jaar.

 • Wethouder Mulder leest voor op de Dag van de Duurzaamheid

  (11-10-2019)

  Op donderdag 10 oktober heeft wethouder Lucas Mulder voorgelezen aan groep 7b/8b van de Koning Willem Alexanderschool. Dit deed hij in het kader van de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. De wethouder las het verhaal ‘het voertuig van de toekomst’, een verhaal waarin duurzaamheid wordt uitgelegd aan kinderen.

 • Weekmarkt Staphorst deelt uit

  (09-10-2019)

  Om aan te tonen dat de woensdagmorgenmarkt in Staphorst van alle markten thuis is, organiseren de marktkooplieden elk voor- en najaar een reclameactie. Bezoekers krijgen bij aankopen een stempel. Bij vier verschillende stempels is de kaart vol en met elke volle kaart kunnen bezoekers kans maken op een prijs.

 • Burgemeester Segers onthult met schoolkinderen toevoeging Afschuttingsweg

  (03-10-2019)

  Op donderdag 3 oktober in alle vroegte heeft burgemeester Theo Segers samen met kinderen van basisscholen De Triangel en De Levensboom het vernieuwde straatnaambord voor de Afschuttingsweg onthuld. Het straatnaambord heeft nu het onderschrift ‘Jodenweg’ gekregen.

 • Wethouder Mussche deelt koeken uit in Week tegen Eenzaamheid

  (03-10-2019)

  Op woensdag 2 oktober heeft wethouder Alwin Mussche in het kader van de Week tegen Eenzaamheid op de markt lekkernijen uitgedeeld. Hij deed dit samen met Stichting Welzijn Staphorst.

 • Saskia Voortman nieuwe griffier gemeente Staphorst

  (26-09-2019)

  Saskia Voortman (38) is benoemd tot nieuwe griffier van de gemeente Staphorst. De gemeenteraad heeft hier in de vergadering van 24 september toe besloten. 

 • Modder op de weg? Gas los!

  (25-09-2019)

  Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot glad wegdek.

Archief

Wysiwyg