Portefeuilleverdeling

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Jan ten Kate

 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie

Wethouder Lucas Mulder (SGP)

 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Wonen, sociale leefomgeving
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Belastingen – Gegevensbeheer
 • Landbouw
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Recreatie en Toerisme
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeveiliging

Wethouder Alwin Mussche (CU)

 • Sociaal Domein - Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie
 • Sport
 • Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Dorps- en wijkraden
 • Bibliotheek
 • Openbare werken
 • Toezicht en handhaving
 • Inkoop en aanbesteding
 • Groen en Landschap
 • Cultuur
 • Evenementen

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl